Yazar - nihatbirol

İş Sağlığı ve Güvenliği Evden Çalışma Yönergesi

  Home – Office çalışmaları hem ofis hem de ev ortamından kaynaklanan tehlikeleri içerdiğinden, bu iki ortamdan kaynaklanan tehlikeler düşünülerek gerekli önlemlerin alınması gereklidir. Hatta bazen ev ortamından kaynaklanan tehlikeler ofis ortamından kaynaklanan tehlikelere göre daha fazla dikkat gerektiren önlemler haline gelebilir. Aşağıya bu iki ortamdan kaynaklanan olası tehlikeler ve yapılması gerekenler çıkartılmıştır. Home Office Çalışmadan Kaynaklanan Hastalıkları Ofis hastalıkları, devamlı hareketsiz kalma, sürekli aynı hareketleri yapma, ekranlı ve klavyeli araçlarla çalışma, uygunsuz duruşlar, el ile fazla hareket olduğu için aşırı yüklenmeler...


Ekranlı Araçlarla Çalışanların Göz Muayenelerinin İşyeri Hekimleri Tarafından Yapılması

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması gereken göz muayeneleri işyerinde işyeri hekimi tarafından yapılır. Çalışanların ergonomik koşullarını bilen, takip eden, risk değerlendirme çalışmalarına katılan işyeri hekiminin değerlendirmesi, kendisi ikinci basamak sağlık hizmeti gerektiği yönünde karar vermediği sürece yeterli olacaktır. Dışarıdan satın alınacak göz taraması hizmetlerinin, yönetmeliğin gereklerini yerine getirme açısından bir üstünlüğü yoktur. Sadece maliyeti arttıran bir yaklaşımdır. İşyeri Hekimleri Derneği, ‘Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in yorumlanmasında işverenlere, göz doktorlarına ve...